ทีม

Our staff

Gopal Shumsher JBR

ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ