เจ้าหน้าที่วิศวกรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

เจ้าหน้าที่วิศวกรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

เจ้าหน้าที่วิศวกรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีหน้าที่ออกแบบและวางแผนหาแนวทางการป้องกันข้อมูล และยังมีส่วนร่วมในการทดสอบและติดตามระบบ ทำให้แน่ใจว่าการป้องกันของระบบทั้งหมดนั้นเป็นระบบปัจจุบันและทำงานอย่างถูกต้อง โดยรักษาความปลอดภัยจากพวกแฮกเกอร์และไวรัสที่สามารถสร้างความเสียหายทางดิจิทัลได้ รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ภัยคุกคามอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยให้แก่บริษัทต่างๆ