เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การบริการของเรา

การเปลี่ยนเวรยามขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทางเรารับการอบรมและฝึกฝนอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณ และบริษัทเกอค่า อินเตอร์เนชั่นเนล ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เราเชี่ยวชาญในการปกป้องทรัพย์สินด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงที่สุด บริษัทของเราจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การบริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแก้ปัญหาและการให้คำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าอาคาร ทรัพย์สิน และผู้คนได้รับการคุ้มครองอยู่เสมอ  การบริการรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพคือบริษัท เกอค่า อินเตอร์เนชั่นเนล ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส จำกัดเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและประสบการณ์มากกว่า 7 ทศวรรษทั้งในด้านความปลอดภัยและการใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่บุคลากรของเราส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพรบอังกฤษและราชองครักษ์อังกฤษเวลายาวนานกว่า 202 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงทำหน้าที่เป็นกองร้อยตำรวจของประเทศสิงค์โปร์ , องครักษ์และเจ้าหน้าที่คุ้มกันวังบรูไนคิงสุลต่าน , ราชองครักษ์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่งฮ่องกงในช่วงที่อังกฤษยึดครอง และยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ ฯลฯ

ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำ สถาบัน ร้านค้า และเหล่าคนดังทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การทำงานของทีมงานมืออาชีพของเราถือเป็นจุดแข็งและได้รับการยอมรับ

รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาของเราทำให้เรามีความโดดเด่นท่ามกลางผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยรายอื่นๆ เพราะพวกเรามีระเบียบมาตรการในการแก้ปัญหาเพื่อให้คุณมั่นใจว่าหากคุณใช้บริการกับบริษัท เกอค่า อินเตอร์เนชั่นเนล ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด สำหรับคุณและธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธฺภาพสูงสุด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษ