เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสระว่ายน้ำ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสระว่ายน้ำ

เกอค่าฯได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนที่คอยช่วยเหลือคนจากการจมน้ำและดำเนินการช่วยเหลือทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นในสระว่ายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันมีข้อกำหนดพื้นฐานคำสั่งจากรัฐบาลในบางประเทศว่า สระว่ายน้ำภายในโรงแรมหรือชุมชนต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสระว่ายน้ำ เพราะเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ช่วยดูแลความปลอดภัยและลดอัตราความเสี่ยงของการจมน้ำในสระว่ายน้ำอีกด้วย