เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเกอค่าฯ ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีและมีความชำนาญพร้อมที่จะดำเนินงานในทุกสถานการณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลุ่มนี้มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลความปลอดภัยของสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น อาคารสถานที่ต่างๆ , โรงงาน รวมถึงเครื่องจักรและทรัพย์สินภายในอาคาร นอกจากนี้ยังบริการรักษาความปลอดภัยด้านกิจกรรม ทั้งกิจกรรมขนาดใหญ่หรือช่วยควบคุมฝูงชนในงานกีฬาต่าง ๆ และยังให้บริการด้านการควบคุมการจราจร การติดอาวุธ การดูแลประตู การลาดตระเวน และการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ป้องกันการบุกรุก การก่อกวน และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ทั้งในและรอบๆ อาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายแบบมืออาชีพ