เจ้าหน้าที่ดูแลกล้องวงจรปิด

เจ้าหน้าที่ดูแลกล้องวงจรปิด

เจ้าหน้าที่ดูแลกล้องวงจรปิด (CCTV) จะปฏิบัติงานในห้องควบคุมกลาง ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมหน้าจอทั้งหมด และคอยจับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นทุกช่วงเวลาเช่น อาคาร สถานที่ก่อสร้าง เพื่อตรวจจับและป้องกันการเกิดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและผู้คน ดังนั้นการมีเจ้าหน้าที่ดูแลกล้องวงจรปิดจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อความปลอดภัยกับธุรกิจของท่าน