เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับพนักงาน
 

เรามีความเป็นมืออาชีพมาก

บริษัทเกอค่า อินเตอร์เนชั่นเนล ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส มีพนักงานมืออาชีพและเจ้าหน้าที่ ที่มากด้วยประสบการณ์พร้อมทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและความสามรถ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรามีความจริงใจและน่าเชื่อถือ บางครั้งที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำงานคนเดียวและต้องได้รับความไว้วางใจให้เฝ้าระวังอันตรายหรือความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นความซื่อสัตย์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและรักษาความไว้วางใจ คุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพนักงานบริษัทของเรา ดังนั้นบริษัทของเรามีตรวจสอบภูมิหลังเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือประวัติทุจริตใดๆ โดยบริษัทของเรามีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน  เพื่อให้พร้อมรับมือภัยคุกคามและสถานการณ์ต่างๆได้  ไม่ว่าท่านจะต้องการผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยในงานแสดง งานเทศกาล หรือการคุ้มครองพยานที่มีชื่อเสียง เจ้าหน้าที่ของเราส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางทหาร ทำให้จัดการกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เราเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าปัญหาต่างๆ และความปลอดภัยของท่าน จะสามารถถูกจัดการได้อย่างทันท่วงทีเสมอ

บริษัท เกอค่า อินเตอร์เนชั่นนอล ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด ยืดถือเรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นหลักและเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบส่วนตัว รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยของลูกค้าภายในองค์กร สถาบันต่างๆ จนถึงลูกค้าบุคคลสำคัญทั้งภายในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  ทางบริษัทเรามีองค์ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีการบังคับใช้ตามกฎหมายมากกว่า 75 ปี ตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่นำมาอบรมให้แก่ทีมปฏิบัติการ  พนักงาน บุคคลภายในองค์กร รวมถึงผู้บริหาร  อีกทั้งบริษัทของเรามีมาตรฐานก่อนการจ้างงาน เพื่อความปลอดภัยในด้านอุตสาหกรรมที่สูงที่สุดอีกด้วย

เรามีพนักงานหญิง 5 คน

เรามีพนักงานสุภาพบุรุษ 10 คน