พนักงานสายตรวจรถตู้ตระเวนยามพร้อมกองกำลังสนับสนุน

พนักงานสายตรวจรถตู้ตระเวนยามพร้อมกองกำลังสนับสนุน

พนักงานสายตรวจรถตู้ตระเวนยาม มีความสำคัญมากสำหรับสถานที่ที่มีขนาดใหญ่มาก และการเดินทางเพียงลำพังอาจใช้เวลานานกว่าจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง และด้วยช่วงเวลาดังกล่าว อาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การโจรกรรม การบุกรุก หรือเหตุอันตราย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวพนักงานสายตรวจรถตู้ตระเวนยามพร้อมกับกองกำลังสนับสนุนจึงมีหน้าที่ที่จะปกป้องผู้รับบริการให้เดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย ซึ่งบริการดังกล่าวนี้ได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับในกรณีต่างๆ