พนักงานคุ้มกันส่วนบุคคลและพนักงานขับรถส่วนตัวสำหรับวีวีไอพี

พนักงานคุ้มกันส่วนบุคคลและพนักงานขับรถส่วนตัวสำหรับวีวีไอพี

เกอค่าฯ ได้ให้บริการในส่วนของพนักงานขับรถส่วนบุคคลที่สามารถคุ้มกันอันตราย (PSD) ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง  ในบทความหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยว่า “what to Look for Travel Security and Executive Protection Services” หรือพูดได้ว่าผู้ก่อการร้ายหรือผู้ที่เป็นอันตรายมักจู่โจมในขณะขับรถสูงถึง 85 เปอร์เซนต์ ดั้งนั้นทางบริษัทของเราจึงมีโปรแกรมควบคุมความปลอดภัยขณะขับขี่ ที่คอยฝึกอบรมพนักงานของเราให้วางแผนก่อนการปฏิบัติภารกิจ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้รับบริการและได้รับการฝึกอบรมทางการแพทย์หากมีกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องมืออุปกรณ์ติดตามภัยคุกคาม ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถรักษาความปลอดภัยของท่านได้แม้ขณะขับรถตลอดของการเดินทาง