การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์

การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์

การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาอาชญากรรมกล่าวคือ เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทั้งหมด เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย ผู้สืบสวนจะตรวจสอบโลหิต ของเหลวหรือลายนิ้วมือ สิ่งตกค้างอื่นๆ ฮาร์ดไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อระบุว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร

โดยเกอค่าฯ พร้อมบริการด้านเจ้าหน้าที่การสืบสวนทางนิติวิทยาสาสตร์ สิ่งเหล่านี้คือบริการขั้นสูงตามความต้องการของลูกค้าเรา