การสืบสวนการทุจริตและการคอรัปชั่น

การสืบสวนการทุจริตและการคอรัปชั่น

การตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเป็นกลางเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆ สถานการณ์ ถ้าหากเป็นการสอบสวนที่เกิดขึ้นโดยบุคคลภายในองค์กรเดียวกัน ผลที่ได้อาจไม่เป็นธรรมและอาจใช้เวลานานเพราะระเบียบราชการ  แต่ในที่นี้สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนการทุจริตและการคอรัปชั่นจากภายนอก เพื่อให้มีการสอบสวนที่เหมาะสม เกอค่าฯ มีพนักงานที่มีทักษะเหมาะสมที่จำเป็นในการเข้าถึงสถานการณ์ดังกล่าวและให้ผลการสอบสวนที่เป็นกลางและยุติธรรมได้และใช้เวลาดำเนินการไม่นาน