กองกำลังรักษาด้านความปลอดภัย

กองกำลังรักษาด้านความปลอดภัย

บริษัทของเราดำเนินการวางแผนตามโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการประสานงาน การจัดสรรและใช้ทรัพยากร เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสมและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันที บริษัทของเรามีแนวคิดในการดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคลากรภายในองค์กร ทหาร สมาชิกในครอบครัว พลเรือน ตลอดจนถึงบุคคลสำคัญต่างๆ นอกจากความปลอดภัยที่ท่านจะได้รับ ทางบริษัทของเรายังมีทีมปฏิบัติการที่คอยอำนวยความสะดวก  และพร้อมรับมือปฏิบัติการจากภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดถึงอันตราย เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าตลอดการดูแลรักษาความปลอดภัยนี้มีทีมปฏิบัติการที่มีความชำนาญที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี