กองกำลังพิทักษ์ชั่วคราวสำหรับกิจกรรมพิเศษ

กองกำลังพิทักษ์ชั่วคราวสำหรับกิจกรรมพิเศษ

เกอค่าฯ มีบริการสำหรับกิจกรรมพิเศษที่จัดในช่วงระยะเวลาสั้น อาทิเช่น การชุมนุมทางการเมือง หรือกิจกรรมทางสังคม สำหรับเหตุการณ์เหล่านี้ที่ต้องการหน่วยรักษาความปลอดภัย บริษัทเราพร้อมเสมอที่จะจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและผู้คนในกิจกรรมนั้นๆ