กิจกรรมการเฝ้าระวัง

กิจกรรมการเฝ้าระวัง

กุญแจที่นำไปสู่ความปลอดภัยคือการเฝ้าระวัง ในอดีตเราทุกคนต่างได้เห็นแล้วว่าโศกนาฏกรรมมากมายจะผ่านพ้นไปได้หากมีการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม