.เจ้าหน้าที่ตรวจทางเข้าและคัดกรองของแขกวีวีไอพี

เจ้าหน้าที่ตรวจทางเข้าและคัดกรองของแขกวีวีไอพี

ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจทางเข้าและคัดกรองบุคคลนั้นมีความสำคัญอย่างมากในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก สถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น เช่น โรงแรม ห้องบิลเลียด ร้านอาหาร การแข่งขันกีฬา หรือคอนเสิร์ต หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่คัดกรองรวมถึงการจัดการกับบุคคลพฤติกรรมก้าวร้าวหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎที่กำหนดของสถานที่  ซึ่งทางเกอค่าฯ สามารถจัดหาเจ้าหน้าที่คัดกรองสำหรับสถานประกอบการของคุณได้ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและธุรกิจของท่าน