ยามธนาคาร & กองกำลังป้องกันการขนส่งเงินสด

พนักงานรักษาความปลอดภัยด้านธนาคารและการเคลื่อนย้ายเงิน

บริษัทเกอค่าเอเชีย ได้ฝึกอบรมหลักสูตรให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านธนาคาร เพื่อให้ผู้รับบริการได้มั่นใจว่าทรัพย์สินของท่านปลอดภัย โดยหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยจะตรวจตราสถานที่และเฝ้าระวังภัยต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อมีเหตุการณ์ที่คาดว่าเป็นอันตรายหรือดูไม่ปลอดภัยพนักงานของเราก็พร้อมรับมือ รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ตลอดจนถึงทรัพย์สินของธนาคาร

สำหรับการเคลื่อนย้ายเงินสดหรือสิ่งของที่มีค่าอื่นๆ  บริษัทของเรามีบริการรักษาความปลอดภัย โดยผู้รับบริการสามารถเลือกรูปแบบการรักษาความปลอดภัยได้ ไม่ว่าจะในรูปแบบส่วนตัวหรือรูปแบบที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความปลอดภัยของผู้รับบริการ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน บุคคลทั่วไป ธุรกิจอื่น ๆ จนถึงระดับความปลอดภัยของประเทศ ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเงินสดหรือสิ่งของที่มีค่า ดังนั้นการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยติดอาวุธในการดำเนินการนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ